Acasă Noutăți ZdG: O casă de milioane se construiește la marginea Chișinăului a familiei...

ZdG: O casă de milioane se construiește la marginea Chișinăului a familiei Bețișor

sursă foto: jurnal.md

În decem­brie 2015, părinţii pro­cu­ro­rei Adri­ana Beţi­şor, care locu­iesc în comuna Cuh­neşti, r. Glo­deni, au cum­pă­rat o casă cu două nive­luri, fina­li­zată în pro­porţie de 84%, la mar­gi­nea Chi­şi­nă­u­lui, anunță Ziarul de Gardă.

Ser­ghei Beţi­şor, tatăl celei mai medi­a­ti­zate pro­cu­rore, este pădu­rar la Rezer­va­ţia Natu­rală „Pădu­rea Domnească” şi pri­meşte un sala­riu ofi­cial de la stat de doar câteva mii de lei pe lună, iar mama ei, Sil­via, este cas­nică. „E o casă a mem­bri­lor fami­liei”, susţine Adri­ana Beţi­şor.

Joi, 3 decem­brie 2015, Ser­ghei si Sil­via Beti­sor, in timp ce fiica lor inves­tiga cele mai rasu­na­toare dosare din ulti­mii ani, sem­nau un con­tract de vanzare-cumparare a unei case de locuit, cu gra­dul de fina­li­zare de 84%, in Dum­brava, comuna Tru­seni, mun. Chi­si­nau. Imo­bi­lul cum­pa­rat de parintii Adri­a­nei Beti­sor se afla la iesi­rea din Chi­si­nau (in apro­pi­e­rea casei de lux a vice­pri­ma­ru­lui de Chi­si­nau, Vlad Cotet, reti­nut intr-un dosar de coru­ptie, n.r.) si are doua nive­luri.

Astăzi, acesta este deja ridi­cat şi îngră­dit. La poarta casei pot fi zărite câteva zeci de bucăţi de pavaj, nisip, iar în inte­ri­o­rul ogră­zii, saci cu ciment şi mate­ri­ale pen­tru fini­sare.

În curte se aud câţiva mun­ci­tori care lucrează la fini­sa­rea casei, care, deşi con­form date­lor cadas­trale ar avea o supra­faţă de doar 121 m.p., în rea­li­tate, are o supra­faţă de cel puţin două ori mai mare.

Imo­bi­lul nefi­ni­sat costă, la preţ de piaţă, cel puţin 100 mii de euro, echi­va­len­tul a peste 2,2 mili­oane de lei. Preţul real de vân­zare poate fi însă mult mai mare. De exem­plu, pen­tru o casă din apro­pi­ere, la fel nefi­ni­sată, care nu are nici măcar uşi sau feres­tre, pro­pri­e­ta­rii cer 185 mii de euro.

Adri­ana Beţi­şor pre­ci­zează că imo­bi­lul în con­stru­cţie nu-i apa­rţine nici ei, nici soţu­lui, ci fami­liei sale, în care a inves­tit inclu­siv ea o parte din banii obţi­nuţi la nuntă.„Casa nu-mi apa­rţine. Este într-adevăr a părinţi­lor mei, în care ei au inves­tit, dar în care nu ştim când ne vom muta. Ea a fost cum­pă­rată mai mult la dorinţa mamei, care are pro­bleme de sănă­tate şi care stă mai mult prin Chi­şi­nău, cu noi. Ea şi-ar dori să se mute cu tra­iul aici. Este o casă a mem­bri­lor fami­liei. Nu apa­rţine nici mie, nici soţu­lui, dar a fost pro­cu­rată cu gân­dul că, într-o zi, în ea ne vom muta împre­ună cu părinţii. Asta era ten­dinţa de vii­tor. Părinţii mei sunt foarte mun­ci­tori. Puteţi întreba asta la oame­nii din sat. Acolo ei cresc şi ani­male, au grijă de tere­nuri agri­cole. E ceea ce ştiu eu, pen­tru că nu le veri­fic veni­tu­rile. Oame­nii de la ţară, credeţi-mă, se des­curcă. Mama a fost şi în Ita­lia. Au avut grijă de mine şi au inves­tit toată viaţa doar în mine, fiind sin­gu­rul lor copil. Da, şi noi am inves­tit în această casă o mică parte din banii pe care i-am obţi­nut în urma cere­mo­n­iei căsă­to­riei, pe care am avut-o anul tre­cut. A fost însă doar o parte din inves­ti­ţie”, a menţio­nat Adri­ana Beţi­şor.

Comentarii

comentarii

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariu
Nume